HİZMETLERİMİZ|

SU ÜRÜNLERİ HALİ

Deniz ve iç su doğal ortamlarında yer alan canlı kaynaklar insan besinleri arasında önemli bir yer tutar. Bu kaynaklardan ekonomik olarak yararlanma tekniği olan balıkçılık ilk çağlardan yakın tarihe kadar oldukça ağır, son 50-60 yılda ise hızlı bir şekilde gelişme göstererek teknolojik bir sektör konumuna gelmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak dünyanın toplam su ürünleri üretimi 170 milyon ton/yıl düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Balıkçılık otoriteleri avcılığın üst sınırına ulaştığını ifade etmektedirler. Sucul ortamlarda bulunan canlılar bir bütün olarak doğal denge içerisinde varlıklarını sürdürürler. Son yıllarda yok olan türler yanında bazı ekonomik türlerin de korunmaya alınması gerekmektedir. Deniz ve iç sulardaki stokları korumak daha fazla verim elde etmekten önemli bir hal almıştır. Balıkçılık sektörünün denetim altına alınması ve optimal yönetilmesi canlı kaynakların iyi izlenmesi ve ölçülmesinin yanında av araç ve gereç teknolojisinin amaca uygun geliştirilmesi ve çok iyi kullanılmasına bağlıdır. Bu gelişim içinde daha fazla verim elde etmek yerine deniz ve iç sularda yapılan avcılıkta mümkün olan ölçüde ekonomik bireyleri almak, yavru bireylerin doğal ortamda kalmalarını sağlamak balıkçılık biriminin ilk amacı olmalıdır. Buda balıkçılık eğitimi ile uygulamalarının etkili ve sürekli olmasıyla elde edilebilecektir.