HABERLER|

Post Harvest Project

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan proje finansmanı ile yürütülen  "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar [POSTHARVEST]" isimli proje Erasmus+  KA202 Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında desteklenmektedir.
Proje; Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte olup, projede dört ülkeden proje paydaşları ile birlikte çalışılmaktadır. Proje 01.09.2017 tarihinde başlamış olup, proje süresi 24 aydır. Proje ortakları, Türkiye’de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GU), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM AŞ.) ve Bursa Ticaret Borsasıdır (BTB). Projemizin yurtdışı paydaşları ise, İspanya’dan Gıda Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC), Romanya’dan, Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) ve Avusturya’dan, Gıda Derneği (IFA)’dir.
Proje; seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı amaçlamaktadır.
Bu çalışmadan elde edilecek veriler ve fikri çıktılar gerek elektronik platformda gerek basılı yayın şeklinde sektör çalışanlarının ve konu ile ilgili hedef kitlenin kullanımına sunulacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan çoğaltıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca Türkiye ve proje paydaşı olan ülkelerde konuya ilişkin yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak fikri çıktılar bu sektörde çalışmakta olan hedef kitlenin (çiftçi, depocu, taşımacı, pazarlamacı vb.) eğitiminde kullanılmak üzere elektronik ortamda ulaşılabilecek bir öğrenim modeline aktarılacaktır.
Proje bütçesi 237.665,00 Avro’dur.

Açılış Konferansına Davet

Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi Açılış Konferansı 16 Ocak 2018 Saat 13:30'da Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası Toplantı Salonundadır.

POST HARVEST PROJECT