HABERLER|

2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan proje finansmanı ile yürütülen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar [POSTHARVEST]" isimli proje kapsamında Romanya' da projede gerçekleştirilecek iş paketleriyle ilgili sunumlar yapıldı.Ayrıca tüm ortaklara projenin amacı, iş paketleri, zaman çizelgesi, proje çıktıları ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Enstitümüz koordinatörlüğünde yürütülen  "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli AB Stratejik Ortaklık projesi kapsamında Romanya Galati Üniversitesi'nde 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde "2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı"  gerçekleştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş., Bursa Ticaret Borsası, İspanya'dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Galati Üniversitesi ve Avusturya'dan ISEKI-Gıda Derneği'nden yetkililerin katıldığı toplantıda; projenin ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılmış ve proje takvimi, bütçe, fikri çıktılar, yaygınlaştırma faaliyetleri ve hazırlanacak olan ara rapor ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje takvimine uygun olarak projenin gelecek dönem faaliyetlerinin planlaması yapılmıştır.

24 ay sürecek olan proje sonucunda; meyve ve sebzelerin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat ve hasat sonrası sektör çalışanlarının mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan yenilikçi eğitim materyalleri geliştirerek hasat sonrası kayıpların azaltılması amaçlanmaktadır.