DUYURULAR|

Şarole ve Limuzin Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği Projesi ön başvuruları başlamıştır!

Ön başvurular hayvancilik@tarimas.com.tr e-posta adresine aşağıda yazılı ön başvuru evraklarının gönderilmesi yoluyla yapılabileceği gibi, aynı evrakların TARIM A.Ş. adresine posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilecektir.

Ön başvuruların değerlendirilmesi ve kura çekiminden sonra ilgililerinin gerekli ek evrakları ve başvuru evraklarının asılları istenecektir.

Tek başvuru mercii TARIM A.Ş. olup; bu e-posta adresi ve Tarım A.Ş. dışında herhangi bir yere yapılacak hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ:

Başvuru dilekçesi
Kimlik fotokopisi
İkametgah
İşletmenin il-ilçe Tarım Müdürlüklerince tescil edildiğine dair belge.
İşletme Faaliyet Belgesi (Büyükbaş hayvan kapasitesini gösterir belge)